پست جواب قبول
سؤالات و شبهات ديني خود را با ما در ميان بگذاريد و از متخصصان و کارشناسان حوزه علميه قم، پاسخ علمي و منطقي دريافت نماييد
هزینه پستی بر اساس قرارداد شماره 12 ـ 37184 پرداخت شده است.
کپی آن نیز قابل قبول است.