1  2  3    4    5    6  
روزه
..) کفاره به فقیر بپردازد. (ر.ک: استفتائات آیه الله مکارم، ج 2، ص 152، س441)
سؤال 8: اگر انسان روزه باشد و پوست لب خود را بخورد چه حکمی دارد؟
جواب: اگر پوست لب را بکند و فرو دهد روزه اش باطل است. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 926، م 1573)
سؤال 9: اگر شخص روزه دار حالت تهوع پیدا کند و قی نماید روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟
جواب: استفراغ عمدی روزه را باطل می کند و غیر عمدی مبطل روزه نیست. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 957، م 1646)
سؤال 10: اگر کسی از عادت پاک شده باشد نیت روزه کند و روزه بگیرد و بعد از اذان ظهر غسل کند آیا روزه او قبول است؟
جواب: کسی که از عادت ماهانه قبل از طلوع فجر پاک شده است واجب است غسل عادت ماهانه خود را قبل از اذان صبح انجام دهد و اگر وقت برای غسل ندارد تیمم بدل از غسل نماید و چنانچه عمدا و بدون غسل و تیمم وارد صبح شود روزه اش باطل است. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 952، م 1637)
سؤال 11: روزه کسی که با پوشیدن لباس مخصوص در آب فرو رود بدون این که بدنش مرطوب گردد (لباس غواصان) چه حکمی دارد؟
جواب: بعضی از علما می فرمایند اگر سر در محفظه ای قرار گیرد صدق ارتماس نمی کند و روزه باطل نیست اما چنانچه فقط کلاهی به سر داشته باشد که مانع نفوذ آب شود روزه باطل است. و برخی دیگر می فرمایند با وجود کلاه و نرسیدن آب به پوست سر، روزه باطل نمی گردد. بنابراین در خصوص مسئله نظر مرجع تقلید خود را جویا شوید. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 1008، س758)
سؤال 12: آیا غیبت کردن و دروغ گفتن و... روزه را باطل می کنند؟
این گناهان، از جمله گناهان کبیره است و حرمت آن و عذاب الهی برای مرتکب آن مسلّم است لکن موجب بطلان روزه نمی گردد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 925)
سؤال 13: لطفا در خصوص اماله کردن به چیزهای روان که روزه را باطل می کند توضیح دهید؟
جواب: اماله کردن یک نوع معالجه در طب قدیم بوده که بعضی از مواد داروئی روان را از طریق مخرج وارد روده بزرگ می نمودند (اکنون از شیاف استفاده می شود) که این کار موجب بطلان روزه می گردد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 956، م 1645)
سؤال 14: اگر کسی دندان مصنوعی خود را در حال روزه برای مسواک زدن بیرون آورده و سپس در دهانش بگذارد آیا روزه او باطل است یا خیر؟
جواب: اشکال ندارد، لکن اگر دندان تر است آب اضافی آن را از دهان بیرون بریزند. (ر.ک: جامع المسائل آیه الله فاضل، ج1، ص 148، س 544)
سؤال 15: غرغره کردن در حال روزه چه حکمی دارد؟
جواب: اگر قطرات آب به حلق نرسد و همه آب را بیرون بریزد اشکال ندارد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 979، م 1690)
سؤال 16: مسواک زدن هنگام روزه ماه رمضان چه حکمی دارد؟
جواب: اگر آب مسواک به حلق نرسد و بتوانید پس از مسواک هم، آبهای خارجی را از دهان بیرون بریزید اشکال ندارد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 926، م 1573)
سؤال 17: اگر در حال روزه بوی غذا و غبار غلیظ یا دود سیگار به حلق و مشام برسد چه حکمی دارد؟
جواب: بوی غذا اشکالی ندارد، لکن نباید غبار غلیظ و دود سیگار و امثال آن را به حلق رساند و لازم است از رسیدن آنها به حلق جلوگیری کرد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 938)
سؤال 18: آیا بوی عطر یا ادکلن روزه را باطل می کند؟
جواب: مبطل روزه نیست. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 962، م 1657)
سؤال 19: در ماه رمضان نزدیکی با همسر چه حکمی دارد؟
جواب: در روز ماه رمضان این کار حرام و موجب بطلان روزه و وجوب کفاره می گردد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 930، م 1584)
سؤال 20: حکم بخار حمام چیست؟ آیا مبطل روزه هست یا خیر؟
جواب: بخار حمام مبطل روزه نیست. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 938، م 1605)
سؤال 21: اگر کسی در حال روزه سهوا غذا را در دهان بگذارد و بعد یادش بیاید که روزه بوده باید غذا را بخورد یا خیر؟
جواب: باید فورا غذا را از دهان خارج نماید. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 958، م 1650)
سؤال 22: اگر کسی که روزه دار است یک ساعت مانده به غروب مایع زردرنگی مایل به قرمز از انسان خارج شود آیا روزه باطل است؟
جواب: روزه در حال استحاضه با انجام غسل های مربوطه که در توضیح المسائل بیان شده صحیح است اما اگر عادت ماهانه در نزدیکی افطار هم اتفاق بیفتد موجب بطلان روزه می گردد توضیح کامل مسائل استحاضه و حیض را در رساله ملاحظه فرمائید. (ر.ک: استفتائات رهبری، ج 1، ص 247)
سؤال 23: اگر در حال روزه از روی شهوت به زنی نگاه شود و آب از بدن خارج شود چه حکمی دارد؟
جواب: اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی یا شوخی کند و یا نگاه شهوت انگیز کند در صورتی که اطمینان دارد که منی از او خارج نمی شود، اگر چه اتفاقا منی بیرون آید روزه صحیح است ولی اگر اطمینان ندارد و شوخی را ادامه دهد تا منی خارج شود روزه باطل می گردد و اما سایر ترشحات مثل ودی و مذی و... روزه را باطل نمی کنند. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 933، م 1595)
سؤال 24: کشیدن سرمه به چشم در ماه مبارک رمضان آیا باعث ابطال روزه می شود؟
جواب: سرمه کشیدن در ماه مبارک رمضان مکروه است و مبطل روزه نیست. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 961، م 1657)
سؤال 25: اگر کسی در ماه رمضان العیاذ بالله کار حرامی مانند استمناء از او سر بزند آیا باید روزه خود را افطار کند و قضای روزه را چگونه باید به جا آورد و آیا کفاره نیز واجب است؟
جواب: اگر روزه را به وسیله چیز حرامی باطل کند روزه اش باطل می شود که علاوه بر قضاء کفاره هم دارد ولی نباید تا غروب چیزی بخورد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 932)
سؤال 26: کسی که شغل او نجات غریق است و با توجه به این که این عمل واجب است اگر این نجات غریق در حال روزه انجام گیرد چه حکمی متوجه ما می شود؟
جواب: اگر روزه دار سر را زیر آب کند اگر چه برای نجات غریق باشد، روزه اش باطل می شود و باید بعدا قضای آن را بگیرد لکن چون معذور بوده و قصد نجات غریق داشته است کفاره بر او واجب نیست. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 943، م 1618)
سؤال 27: اگر شخصی در شب ماه رمضان شک کند که آیا جنب شده یا نه و روز یقین کند که جنب شده و غسل کند و همان روز، روزه اش را افطار کند به این منظور که روزه ام باطل شده بود چه حکمی دارد؟ (مقلد مقام معظم رهبری)
جواب: اگر یقین به جنابت نداشته و بعد از ورود به صبح یقین کرد که جنب شده باید غسل کند و روزه اش صحیح است و اگر روزه اش را افطار کرده است علاوه بر قضا به جهت کوتاهی در سؤال کردن کفاره نیز باید بپردازد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 1014، استفتائات رهبری)
سؤال 28: تزریق آمپول در ماه مبارک رمضان در صورتی که شخص روزه دار است جایز است؟
جواب: به نظر برخی از مراجع احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار می رود خودداری کند، ولی تزرق آمپولی که عضو را بی حس می کند یا به جای دوا استعمال می شود (مثل پنی سیلین) اشکال ندارد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 927، م 1576)
سؤال 29: من حالم برای روزه مساعد است ولی از اسپری دنتولین برای باز کردن راه تنفسی ام استفاده می کنم که به صورت بخار به حلق می رسد آیا روزه ام باطل است؟
جواب: اشکالی ندارد. (ر.ک: استفتائات امام خمینی (ره)، ج 1، ص 307، س 7)
سؤال 30: گاهی اوقات از لثه ام خون می آید و بدون توجه فرو می رود و قورت می دهم آیا روزه ام صحیح است؟
جواب: اگر بدون توجه و اختیار فرو داده شود مضر به صحت روزه نیست. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 1012، استفتائات رهبری، س 782)
سؤال 31: اگر انسان در ماه رمضان در حال ملاعبه با همسر خویش جنب شود، چه صورتی دارد؟
جواب: اگر قصد انزال نداشت و عادت او هم انزال با چنین عملی نبود و اتفاقا بدون اختیار انزال شد، روزه صحیح است. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 933، م 1595)
سؤال 32: جوانی هستم که در اوائل بلوغ در ماه رمضان قبل از ظهر استمناء کرده و سپس غسل می نمودم و یقین داشتم که اگر قبل از ظهر غسل کنم، روزه ام صحیح است و چون احتمال اشتباه هم نمی دادم، مسأله را از کسی سؤال نکردم، اکنون وظیفه من از نظر قضا و کفاره آن روزه ها چیست؟
جواب: اگر جاهل به حکم بوده اید به حدّی که احتمال باطل شدن روزه را هم نمی دادید به نظر برخی از مراجع کفاره ندارد (ولی قضا دارد). (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 1013، س792)
سؤال 33: یک نفر در ماه رمضان به سبب فعل حرام روزه اش را باطل کرده و نمی دانسته که آیا به سبب این فعل حرام، روزه باطل می شود یا نه؟ حال وظیفه چیست؟
جواب: اگر جاهل مقصّر است بنابر احتیاط باید علاوه بر این که روزه را قضا نماید، کفاره جمع بدهد. (ر.ک: استفتائات امام خمینی (ره)، ج 1، ص 312، س 28)
سؤال 34: زنی که معمولا حیض می شود ولی از قرص جلوگیری حیض استفاده کرده تا روزه اش را نخورد آیا صحیح است یا خیر؟
جواب: اگر با خوردن قرص حیض بند آمده روزه صحیح است.
  1  2  3    4    5    6  
صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات میباشد
CopyRight © andisheqom.com 2001 - 2010