1    2    3    4  5  6  
روزه
(ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 990، م 1721)
سؤال 5: فاصله وطن شخص تا اول شهری که قصد رفتن به آن را دارد به اندازه مسافت شرعی (5/22 کیلومتر) نیست ولی وی قصد مکان مشخصی در داخل همان شهر را دارد که مکان قصد شده به اندازه مسافت شرعی است. وظیفه این شخص نسبت به نماز و روزه چیست؟ حال اگر مقصد مشخص نباشد چه؟ (مقلد آیت الله لنکرانی)
جواب: در فرض سؤال نماز او تمام و روزه صحیح است و مسافت شرعی از جائی که عرفا آخر محل است تا ابتدای محل دیگر محاسبه می شود. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 708)
سؤال 6: اگر کسی 25 کیلومتر از محل اقامت خود دور شود تا روزه اش شکسته شود و پس از آن به محل اقامت بیاید حکم روزه خورده شده چیست؟ و اگر آن شخص عمدا برای فرار از روزه این اقدام را انجام دهد چه حکمی دارد و آیا این عمل صحیح است؟
جواب: با خوردن چیزی روزه اش باطل شده و باید یک روز قضا به جا آورد.
البته مسافرت برای فرار از روزه مکروه می باشد و سزاوار نیست مسلمان متعهد خود را از برکات ماه مبارک رمضان محروم نماید. به هر حال این عمل حرام نیست و کفاره ندارد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 988- 990، م 1722- 1714)
سؤال 7: کسی که می خواهد در ماه مبارک رمضان به سفری که چهار فرسخ شرعی است برود و شغلش هم مسافرت نبوده و سفرش هم سفر معصیت نیست بنابراین تکلیفش گرفتن روزه نیست، حال آیا می تواند قبل از حرکت از خانه روزه اش را باطل کند؟
جواب: بنظر مرحوم امام تا این شخص از محله ای که منزلش در آن قرار گرفته خارج نشود نمی تواند روزه را افطار کند. و به نظر سایر مراجع تا از حد ترخص شهر خارج نشود نمی تواند افطار کند. (ر.ک: استفتائات امام خمینی (ره)، ج 1، ص 311، س 26)
سؤال 8: شخص مجردی در ماه رمضان می دانسته که فردا صبح به مسافرت می رود و در نتیجه نباید روزه بگیرد، لذا بعد از اذان صبح و قبل از مسافرت کاری کرده که جنب شده است؛ آیا باید فقط قضای آن روز را بگیرد یا آن که کفاره هم دارد؟
جواب: باید روزه را قضا کند و کفاره بدهد و اگر به حرام خود را جنب کرده و بعد از اذان صبح بوده باید کفاره جمع بدهد علی الاحوط. (ر.ک: استفتائات امام خمینی (ره)، ج 1، ص 312، س 27)
سؤال 9: شخص مسافر در ماه رمضان اگر قصد اقامت ده روز کند اگر شب بیش از 8 فرسخ از محل اقامت دور شود و دوباره باز گردد آیا اقامت او بهم می خورد و مسافر محسوب می گردد یا نه؟
جواب: اقامت به هم می خورد و مسافر محسوب می شود. (ر.ک: استفتائات امام خمینی (ره)، ج 1، ص 321، س 54)
سؤال 10: شخصی در ماه رمضان در جائی اقامت آن ماه را در آن محل کرده است، ولی همیشه بعد از افطار از حد ترخص خارج می شود اما پس از دو سه ساعت به آن محل باز می گردد، وظیفه این شخص نسبت به نماز و روزه اش در آن محل چیست؟
جواب: اگر از اول، قصد خارج شدن هر شب را داشته قصد اقامت محقق نشده و باید روزه ها را قضا کند. (ر.ک: استفتائات امام خمینی (ره)، ج 1، ص 322، س57)
سؤال 11: من در جبهه بودم و ماه رمضان بود، قصد ده روز می کردم و روزه می گرفتم، ده روز اول که تمام شد، نیت ده روز دوم کردم، و روز هفتم به مرخصی رفتم ، آیا روزه صحیح بوده؟
جواب: روزه صحیح است و احتیاج به نیت ده روز دوم نیست. (ر.ک: استفتائات امام خمینی (ره)، ج 1، ص 322، س 59)
سؤال 12: شغل اینجانب طوری است که نمی توانم در محل کارم قصد ده روز بنمایم و در نتیجه بیشتر اوقات نمی توانم در ماه مبارک رمضان روزه بگیرم ضمنا برایم مقدور نیست که برای قضای روزه هایم مرخصی گرفته و در وطن خود، آنها را به جا آورم؛ تکلیفم نسبت به قضای روزه ها چگونه است؟ (امام خمینی)
جواب: اگر امکان ندارد در وطن یا محلّی که قصد ده روز کنید قضای روزه ها را به جا آورید، نمی توانید روزه بگیرید و قضای روزه ها بر ذمه شما باقی می ماند و برای هر روز که قضای آن تا رمضان بعد تأخیر افتاده، باید یک مدّ طعام بدهید مگر آن که در تأخیر عذر داشته باشید. (ر.ک: استفتائات امام خمینی (ره)، ج 1، ص 328)
مستحبات و مکروهات روزه
سؤال 1: مفهوم انفیه كشیدن چیست؟ و چه حکمی دارد؟
جواب: انفیه، گرد خاصی است که در بینی قرار می دهند و استشمام می کنند موجب عطسه زدن می گردد. در باز شدن مسیر تنفسی مؤثر است. و این عمل برای روزه مکروه می باشد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 961، م 1657)
سؤال 2: اگر می شود روزه های حرام و مستحب و مکروه را برایم بیان فرمائید.
جواب: روزه های حرام عبارتند از:
عید فطر و قربان، روز سی ام شعبان (یوم اشک) به نیت اول ماه رمضان، روزه ایام تشریق (دهم تا دوازدهم ذی حجه) برای کسانی که در منی هستند، روزه وفاء به نذر معصیت، روزه سکوت، روزه وصال.
و بنابر احتیاط لازم است زن روزه مستحبی بدون اجازه شوهر نگیرد بلکه اگر مزاحم حق شوهر باشد و نیز اگر شوهر نهی کند این احتیاط ترک نشود. (تحریر الوسیله، ج 1، ص 277)
روزه های مستحب عبارتند از:
روزه تمام روزهای سال، غیر از روزه های حرام و مکروه، و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از جمله آن: 1. پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهار شنبه اولی که بعد از روز دهم ماه است؛ 2. سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه؛ 3. تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از این دو ماه اگر چه یک روز باشد؛ 4. روز عید نوروز، روز 25 و 29 ذی قعده، روز اول تا نهم ذی حجه، عید سعید غدیر، روز اول و سوم محرم، میلاد رسول اکرم _ صلی الله علیه و آله و سلم _ (17 ربیع الاول)، روز مبعث حضرت رسول _ صلی الله علیه و آله و سلم _ (27 رجب).
روزه های مکروه عبارتند از:
1. روزه روز عاشورا؛ 2. روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان و.... (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 1001، م 1739 تا 1748)
سؤال 3: چند چیز برای شخص روزه دار مکروه می باشد لطفا توضیح دهید؟
جواب: چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله می توان موارد ذیل را بیان کرد:
دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد، انجام دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف می شود، انفیه کشیدن اگر نداند که به حلق می رسد و اگر بداند به حلق می رسد جایز نیست، بو کردن گیاههای معطر، نشستن زن در آب، استعمال شیاف، تر کردن لباسی که در بدن است، کشیدن دندان و هر کاری که به واسطه آن از دهان خون بیاید، مسواک کردن به چوب تر، و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد، یا کاری کند که شهوت خود را به حرکت در آورد، و اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد در صورتی که منی بیرون آید روزه او باطل می شود. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 961، م 1657)
سؤال 4: مواردی که مستحب است انسان از کارهائی که روزه را باطل می کند خودداری نماید را توضیح دهید؟
جواب: برای شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نیستند از کاری که روزه را باطل می کند خودداری نمایند:
1. مسافری که در سفر، کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و پیش از ظهر به وطنش یا به جائی که می خواهد ده روز بماند برسد؛ 2. مسافری که بعد از ظهر به وطنش یا به جائی که می خواهد ده روز در آن جا بماند برسد؛ 3. مریضی که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می کند، انجام داده باشد؛ 4. مریضی که بعد از ظهر خوب شود؛ 5. زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود؛ 6. کافری که در روز ماه رمضان مسلمان شود. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 1005، م 1749)
سوال 5: نماز خواندن روزه دار در ماه مبارک رمضان باید قبل از افطار باشد یا بعد از افطار؟
جواب: مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن بخواند. ولی اگر کسی منتظر او است یا میل زیادی به غذا دارد که نمی تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند ولی به قدری که ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن به جا آورد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 1006، م 1750)
سایر احکام روزه
سؤال 1: آیا تقلب كردن روزه را باطل می كند؟
جواب: روزه را باطل نمی کند ولی تقلب کردن در شأن مسلمان نیست و حرام است. (ر.ک: جامع المسائل آیه الله فاضل، ج 1، ص 628)
سؤال 2: اگر روزه باشیم و نوار و یا فیلمهای زشت نگاه کنیم آیا روزه باطل می شود؟
جواب: روزه باطل نمی شود ولی دیدن فیلمهائی که بدآموزی دارد و یا صحنه های تحریک کننده جنسی در آن است جایز نیست. (سؤال از دفتر مراجع)
سؤال 3: اگر کسی در هنگام خوردن سحری صدای اذان به گوشش برسد چه باید بکند؟
جواب: لقمه را از دهان خارج کند و دهان را بشوید، مگر اینکه یقین داشته باشد که هنوز صبح نشده و لذا اگر یقین به دخول صبح داشته باشد و ادامه دهد روزه باطل می شود.. (ر.ک: مجمع المسائل آیه الله گلپایگانی، ج 4، ص 164)
سؤال 4: اگر فردی درماه رمضان به دنبال عشق بازی با نامحرم برود آیا روزه وی باطل است؟
جواب: روزه باطل نیست لکن گناه بزرگی مرتکب شده است و از ثواب روزه او هم کاسته می شود. (سؤال از دفتر مراجع)
سؤال 5: اگر کسی که در هنگام روزه حواسش نبود و ناگهان مقداری غذا خورد و هنگام جویدن غذا یادش آمد که روزه است باید غذایش را بیرون آورد یا قورت دهد؟
جواب: باید فورا غذا را از دهان خارج نماید.
  1    2    3    4  5  6  
صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات میباشد
CopyRight © andisheqom.com 2001 - 2010