سجده
سؤال 1: اگر كسی كه در حال نماز خواندن است مهر نماز او را یك بچه از جلوی او بردارد برای نماز خواندن چه باید بكند؟
جواب: اگر وقت دارد و نمی‌تواند مهر دیگری در نماز پیدا كند نماز را بشكندو با مهر نماز را دوباره بخواند و اگر وقت ندارد نظر آقایان مراجع در این خصوص متفاوت است و به نظر مرجع تقلید خود مراجعه نمائید. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1087)
سؤال 2: در انجام سجده سهو آیا باید بلند شده و نیت نموده و بعد آن را انجام دهیم یا همان نشسته نیت نموده و سجده‌ها را بجا آوریم؟
جواب: در مورد سؤال ایستادن لازم نیست پس از سلام سجده سهو را بجا آورید. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1250)
سؤال 3: اگر بجای مهر نماز بر ریگ یا سنگ سجده كنیم آیا نماز صحیح است؟
جواب: اشكالی ندارد و نماز بر مهری كه از خاك باشد یا سنگ، ریگ و یا ماسه صحیح است. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1076)
سؤال 4: مدت یكسال است كه نماز خود را در سجده روی میز كوچك سجده می‌كردم و كف دستهایم را بر روی زمین نمی‌گذاشتم و دستهایم را روی میز می‌گذاشتم در حالی كه توانایی آن را داشتم روی زمین بگذارم، حال نمازهائی كه خوانده‌ام چه حكمی دارد؟ (مقلد آقای لنكرانی)
جواب: نمازهای گذشته شما صحیح است و در نمازهای بعدی دستها را در موقع سجده روی زمین بگذارید. (دفتر آیت الله فاضل لنكرانی)
سؤال 5: معمولاً مهر پس از مدتی جرم پر رنگی بر روی آن به وجود می‌آید آیا سجده و نماز بر آن صحیح است؟
جواب: اگر چربی و چرك روی مهر به قدری باشد كه مانع از تماس پوست پیشانی با خاك مهر گردد سجده، صحیح نیست اما تغییر رنگ مهر و جرم كمتر از مقدار مذكور اشكالی ندارد. ولی خوب است روی مهر را مرتباً تمیز نگه دارید تا دچار وسوسه در صحت سجده نشوید. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1060)
سؤال 6: آیا در نماز حتماً باید خود پیشانی با مهر تماس پیدا كند؟ اگر چادر روی پیشانی را بگیرد اشكال دارد؟
جواب: بلی، باید پوست پیشانی با مهر تماس پیدا كند و چادر روی پیشانی مانع است و باید كنار زده شود. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1060)
سؤال 7: آیا در هنگام سجده باید فقط شست پا بر زمین باشد یا اگر انگشتان پا هم روی زمین باشد ایرادی ندارد؟
جواب: در سجده واجب است سر انگشت شست پا بر روی زمین باشد و علاوه بر آن تماس سایر انگشتان با زمین نیز مانعی ندارد. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1062)
سؤال 8: آیا در هنگام سجده باید آرنج‌ها روی زمین باشد یا از زمین باید فاصله داشته باشد؟
جواب: لازم نیست در سجده آرنج‌ها روی زمین باشد ولی اگر روی زمین هم قرار گیرد نماز را باطل نمی‌كند و برای زن ها مستحب است.(ر.ک تحریر الوسیله امام خمینی(ره), ج 1, احكام السجده, ص 176, م10)
سؤال 9: محل سجده یا مهر نماز باید حداقل به چه اندازه‌ای باشد؟
جواب: اگر جائی كه پیشانی بر آن قرار می‌گیرد به اندازه دو ریالی باشد كفایت می‌كند.
سؤال 10: در هنگام سجده چه مقدار لازم است كه سر روی مهر قرار گیرد؟
جواب: بعد از آرام گرفتن بدن باید به اندازه گفتن ذكر واجب سجده (مثلاً سه تا سبحان الله، یا یك سبحان ربی الاعلی و بحمده) صبر كند. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1049 و1050)
سؤال 11: در نماز نشسته اگر حین ركوع اشتباهاً سر به مهر بخورد تكلیف چیست؟ (مقلد آقای لنكرانی)
جواب: سجده محسوب نمی‌شود و موجب بطلان نماز نیست.
سؤال 12: در سجده گفته شده اگر آن چیزی كه سجده بر آن صحیح است نباشد باید بر لباس یا دامن یا آستین سجده كند. حال آیا فرش را هم شامل می‌شود، اگر بر روی لباس سجده نكرد و بر روی فرش سجده كند آیا نمازش باطل است و آیا اگر باطل شد قضاء آن واجب است؟
جواب: شامل غیر لباس نمی‌شود و در صورت تخلف اگر مقصر بوده قضا كند علی الاحوط. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره) ج1, ص 164, س134)
سؤال 13: اگر انسان بعد از سر برداشتن از سجده شك كند كه سجده اول بوده یا دوم در این حالت چه باید بكند؟
جواب: بنا را بر سجده اول بگذارد و سجده دوم را به جا آورد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره) ج1, ص 165, س141)
سؤال 14: در هنگام سجده چند جای بدن باید بر روی زمین قرار گیرد؟
جواب: باید هفت جای بدن را بر روی زمین قرار دهد: پیشانی، كف دو دست، سر دو زانو، و سر دو انگشت بزرگ پاها. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1045)
سؤال 15: اگر دمل و مانند آن در پیشانی باشد و نتوان پیشانی را بر سر مهر گذاشت حكم آن چیست؟
جواب: اگر دمل یا زخم تمام پیشانی را گرفته باشد باید به یكی از دو طرف پیشانی سجده كند و اگر ممكن نیست به چانه و اگر به چانه هم ممكن نیست باید به هر جایی از صورت كه ممكن است سجده كند و اگر به هیچ جایی از صورت ممكن نیست باید با جلو سر سجده نماید. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1066 و1067)
سؤال 16: اگر پیشانی به اختیار از جای سجده بلند شود، چه حكمی دارد؟
جواب: چنانچه ممكن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد و این یك سجده حساب می‌شود، چه ذكر سجده را گفته باشد چه نگفته باشد و اگر نتواند سر را نگه دارد و بی اختیار دوباره به جای سجده برسد، روی هم رفته یك سجده حساب می‌شود و اگر ذكر نگفته باشد باید بگوید. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1071)
سؤال 17: بر چه چیزهائی سجده صحیح است؟
جواب: باید بر زمین و چیزهای غیر خوراكی كه از زمین می‌روید، مانند چوب و برگ درخت سجده كرد و سجده بر چیزهای خوراكی و پوشاكی صحیح نیست و نیز سجده كردن بر چیزهای معدنی مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه باطل است. اما سجده كردن بر سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر و سنگهای سیاه اشكالی ندارد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره) م 1076)
سؤال 18: برای چند چیز باید دو سجده سهو به جا آورد؟
جواب: برای سه چیز: 1ـ آنكه در بین نماز، سهواً حرف بزند. 2ـ آنكه یك سجده را فراموش كند. 3ـ آنكه در نماز چهار ركعتی بعد از سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده یا پنج ركعت. و در دو مورد هم احتیاط واجب آن است كه سجده سهو بنماید: اول در جائی كه نباید نماز را سلام بدهد. دوم آنكه تشهد را فراموش كند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره) م 1236)
سؤال 19: دستور سجده سهو به چه شكل است؟
جواب: آن است كه بعد از سلام نماز فوراً نیت سجده سهو كند و پیشانی را به چیزی كه سجده بر آن صحیح است بگذارد و بگوید: «بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد» یا بگوید: «بسم الله و بالله السلام علیك ایها النبی و رحمه الله و بركاته» بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و یكی از ذكرهائی را كه گفته شد بگوید و بنشیند و بعد از خواندن تشهد، سلام دهد. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1250)
صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات میباشد
CopyRight © andisheqom.com 2001 - 2010