امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
شيعيان براي اثبات غدير خم از آيه 3 سوره مائده استفاده مي کنند ولي مي‌بينيم که آيه اشاره به احکام شرعي دارد نه حضرت علي ـ عليه السلام ـ و بعد از احکام (گوشت مردار و خوک) مي گويد دين کامل شده و کافران مايوس شدند. حالا به فرض که بتوانيد ثابت کنيد که درباره غدير بوده چرا اسم حضرت علي ـ عليه السلام ـ در قرآن نيامده که جانشين پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ است؟ چطور مي‌شود ماجراي غدير که به گفته خودتان از بزرگترين وقايع تاريخ است در قرآن به صراحت بیان نشده است و علت نيامدن اسم خليفه پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ چه است؟ خواهش مي کنم با قرآن اثبات کنيد.