امروز:
دوشنبه 27 آذر 1396
بازدید :
2043
مشورت
1. مشورت در امور
لا مظاهرة اوثق من المشاورة. (حكمت 113)
هيچ پشتيباني مطمئن تر از مشورت نيست.
2. پند پير از راي جوان به
راي الشيخ احب الي من جلد الغلام، و روي من مشهد الغلام. (حكمت 86)
راي پيران را از دلاوري جوانان (و به روايتي از اجتماع جوانان) بيشتر دوست دارم.
3. رابطه راي و بخت
صواب الراي بالدول: يقبل باقبالها، و يذهب بذهابها . (حكمت 339)
درستي به راي بسته به دولت بخت است: اگر دولت رو كند درستي راي نيز رو مي كند و اگر آن پشت كند اين نيز مي رود.
4. دور باد راي كج انديش!
عزب راي امري تخلف عني، ما شككت في الحق مذ اريته . (خطبه 4)
دور باد راي كسي كه با من مخالفت كند، من از زماني كه حق به من نمايانده شد در آن ترديد نكرده ام.
5. شريك عقل بزرگان
من استبد برايه هلك، و من شاور الرجال شاركها في عقولها . (حكمت 161)
هر كه استبداد ورزد نابود شود و هر كه با بزرگان مشورت كند، در عقلشان شريك گردد.
6. شنيدن آراي گوناگون
لعبدالله بن العباس و قد اشار عليه في شيء لم يوافق رايه: لك ان تشير علي و اري، فان عصيتك فاطعني . (حكمت321)
به عبدالله بن عباس كه آن حضرت را به چيزي راهنمايي كرد كه با نظر ايشان سازگاري نداشت، فرمود: تو حق داري نظرت را به من بگويي و من هم نظر خاص خود را دارم. بنابراين اگر بر خلاف تو عمل كردم از من پيروي كن!
7. سودمندنبودن راي
لا تستعموا الراي فيما لا يدرك قعره البصر، و لا تتغلغل اليه الفكر .(خطبه 87)
در مسائل و موضوعاتي كه بينش به ژرفايشان راه نمي برد و انديشه به آن ها دسترسي ندارد، راي خود را به كار نگيريد.
8. بخيل را در مشورت داخل مگردان!
من كتابه للاشتر لما ولاه مصر: لا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر، و لا جبانا يضعفك عن الامور، و لا حريصا يزين لك الشره بالجور .(نامه 53)
در فرمان حكومت مصر به مالك اشتر مي نويسد: در مشورت خود بخيل را داخل مگردان؛ زيرا او تو را از نيكي و بخشش كردن بازمي دارد و از تنگدستي مي ترساند؛ و نه ترسو را، چه او تو را در اقدام به كارها سست مي كند و نه آزمند را، چون آزمند ستمگري را در نظرت زيبا جلوه مي دهد.
9. راه صحيح انديشي
من استقبل وجوه الارا، عرف مواقع الخطا .(حكمت 173)
هر كه آرا مختلف را بررسي كند، جاهاي خطا را بشناسد.
10. بزرگ ترين پشتيبان
لا ظهير كالمشاورة. (حكمت 54)
هيچ پشتيباني، چون مشاوره نيست.
11. مشورت و مقصود
الاستشارة عين الهداية، و قد خاطر من استغني برايه .(حكمت 211)
مشورت عين به مقصود راه يافتن است و هر كه خودسرانه كار كند دچار خطر شود.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :