امروز:
سه شنبه 3 بهمن 1396
بازدید :
1693
نگهداري و مرور محفوظات

يكي از وظايف مهم حافظ قرآن كه ازحفظ روزانه نيز اهميت بيشتري دارد: تلاش براي تثبيت و فراموش نكردن آياتي است كه قبلاً آنها را حفظ كرده است. بعضي افراد بعد از اينكه چند صفحه از قرآن را به خاطر سپردند از تكرار و ممارست روزانه غفلت مي‌ورزند و در پي افزايش محفوظات خود هستند و با اين كار جهت پيشرفت و به پايان رساندن قرآن عجله مي‌كنند، ... غافل از آن كه در صورت عدم تكرار روزانه به طور منظم تمام آيات گذشته را از ياد مي‌برند.
حافظ براي استحكام محفوظات به دو برنامه دقيق نيازمند است.

1. برنامه كوتاه مدت:
حافظ بايد روزانه به طور منظم آيات حفظ شده در پنج روز گذشته را تكرار نمايد، يعني اگر با خود قرار گذاشته كه هر روز يك صفحه را حفظ نمايد. بعد از حفظ آن بايد پنج صفحه گذشته را نيز حتماً تكرار نمايد و به هيچ عنوان از آن تخلف نكند.
قابل توجه است كه حافظان محفوظات گذشته را بايد به طور كامل از حفظ تكرار نمايد به روخواني آن اكتفا نكند.

2. برنامه بلند مدت:
در اين قسمت حافظ بايد با برنامه‌ريزي حساب شده روزانه حداقل يك دهم محفوظات خود را مرور نمايد، يعني اگر حافظ كل قرآن است بايد 3 جزء را در طول روز قرائت كند و اگر حافظ 5 جزء مي‌باشد، هر روز نيم جزء را مرور نمايد.
بنابراين بايد در مدت 10 روز تمام محفوظات خود را دوره كند و در صورت تخلف از اين برنامه به حفظ او خلل وارد خواهد آمد.
حافظ مي‌تواند مقدار مرور خود را در طول روز تقسيم بندي كرده و در ساعات مختلفي آن را انجام دهد، مثلاً حافظ نصف قرآن مي‌تواند نيم جزء اوّل صبح و نيم جزء وسط روز و نيم جزء نيز آخر شب تلاوت نمايد.
اين مطلب را دوباره متذكر مي‌شويم كه نبايد محفوظات روز گذشته را از روي قرآن انجام دهد و حتماً بايد از حفظ بخواند.

مباحثه و پرسش
يكي از راههايي كه به تثبيت محفوظات حافظ كمك مي‌كند و در استحكام آن نقش مؤثر دارد، مباحثه و دوست‌گيري است.
بدين ترتيب دو يا چند نفر كه در راه حفظ قرآن تلاش مي‌كنند، هر روز به مدت معين (نيم يا يك ساعت) در ساعت مشخصي، ابتدا حفظ جديد خود را تلاوت مي‌كنند و بعد از آن جزء شخصي كه روز قبل آن را تعيين كرده‌اند به نوبت قرائت مي‌كنند، به طوري كه هر نفر يك صفحه را مي‌خواند و ديگران نيز اشكالات او را تصحيح مي‌كنند.
بعد از اتمام معين شده مي‌توانند آيات مشابه را از يكديگر بپرسند و نيز مي‌توانند آيات ابتدايي صفحات مختلف (سر آيه) را پرسش نمايند، به اين صورت كه آيه‌اي در يك جزء را سؤال مي‌كنند، بعد از قرائت آن آيه، آيه ابتدايي آن صفحه و صفحات قبل و يا بعد آن را مي‌پرسند.
مباحثه قرآني از متداولترين روشهايي است كه قابل استفاده اكثر حافظان قرآن بوده و همه اساتيد آن را توصيه مي‌نمايند.

توجه:
در صورت عدم دستيابي به هم مباحثه و دوست، به تنهايي نيز مي‌توان محفوظات را مرور كرد. يكي از راههايي كه قابل استفاده براي مرور فردي است، استفاده از نوار ترتيل است.
استفاده از نوار براي مرور
حافظ جزء مورد نظر خود را همراه با نوار قرائت مي‌كند و هرگاه آيه‌اي را نتوانست هماهنگ و همراه با نوار تلاوت كند، آن را چند بار تكرار نمايد استفاده از نوار از جهت عادت بر قواعد تجويدي نيز براي انسان مفيد است.

شيوه حفظ قرآن/محمد حسين اجرائي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :