امروز:
سه شنبه 3 بهمن 1396
بازدید :
1575
امام خميني(ره) در كلام مقام معظم رهبري
به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامي، بخش هايي از بيانات مقام معظم رهبري را كه پيرامون نقش و ثمرات وجود حضرت امام خميني ـ رحمه الله ـ ايراد شده است، برگزيده ايم كه در ادامه مي خوانيد.
امام بزرگوار ما، كارهاي بزرگ متناسب با بزرگي خود، انجام داد و من امروز بعضي از آن ها را به ياد شما مي آورم. يقيناً اگر تحليل گرها و متفكران، كارهاي بزرگ امام را فهرست كنند؛ چند برابر آن چيزي خواهد شد كه من امروز آن ها را بر مي شمارم:
اولين كار بزرگ، احياي اسلام بود. دويست سال است كه دستگاه هاي استعماري سعي كردند تا اسلام به دست فراموشي سپرده شود. يكي از نخست وزير هاي انگليس در جمع سياستمداران استعماري دنيا اعلام كرده بود كه ما بايد اسلام را در كشورهاي اسلامي منزوي كنيم! قبل و بعد از آن نيز پول هاي گزافي خرج شد تا اسلام در درجه اول از صحنه زندگي، و در درجه ي دوم از ذهن و عمل فردي انسان ها خارج شود: چون مي دانستند اين دين، بزرگترين مانع در راه چپاول قدرت هاي بزرگ و استكباري است. امام ما اسلام را دوباره زنده كرد و به ذهن و عمل انسان ها و صحنه سياسي جهان برگرداند.
دومين كار بزرگ او، اعاده ي روح عزت به مسلمين بود. اين گونه نبود كه اسلام صرفاً در بحث ها و تحليل ها و دانشگاه ها و صفحه جامعه و زندگي مردم مطرح شود: بلكه بر اثر نهضت امام ما، مسلمان ها در همه جاي عالم احساس عزت كردند.
يك نفر مسلمان از كشوري بزرگ كه مسلمين در آن در اقليت قرار دارند، به من مي گفت: قبل از انقلاب اسلامي، مسلمان بودن خود را هرگز اظهار نمي كرديم. طبق فرهنگ آن كشور، همه اسم محلي داشتند، و هر چند خانواده هاي مسلمان روي بچه هاي خود اسم اسلامي مي گذاشتند، اما جرات نمي كردند آن اسم را اظهار كنند و از بيان آن خجالت مي كشيدند! اما بعد از انقلاب شما، مردم ما با افتخار اسم اسلامي خود را مي گويند و اگر از آن ها بپرسند كه شما چه كسي هستيد اول آن اسم را با افتخار بر زبان مي آورند.
بنابراين، با كار بزرگي كه امام ـ رحمه الله عليه ـ انجام داد، مسلمان ها در همه جاي دنيا احساس عزت مي كنند و به مسلماني و اسلام خود مي بالند.
سومين كار بزرگ او اين بود كه به مسلمان ها احساس درك امت اسلامي داد. قبل از اين، مسلمان ها در هر جاي دنيا كه بودند، چيزي به نام امت اسلامي بر ايشان مطرح نبود و يا اصلاً جدي تلقي نمي شد. امروز همه ي مسلمان ها در اقصاي آسيا تا قلب آفريقا و تمام خاورميانه و در اروپا و آمريكا، احساس مي كنند كه جزو يك جامعه ي جهاني بزرگ به نام امت اسلامي هستند. امام احساس شعور نسبت به امت اسلامي را ايجاد كرد، كه بزرگترين حربه براي دفاع از جوامع اسلامي در مقابل استكبار است.
چهارمين كار بزرگ او، ازاله ي يكي از مرتجعترين و پليد ترين و وابسته ترين رژيم هاي منطقه و جهان بود. ازاله ي حكومت پادشاهي در ايران. ايران مهمترين دژ استعمار در منطقه ي خليج فارس و خاورميانه بود. اين دژ به دست امام ما در هم فرو ريخته شد.
كار پنجم او، ايجاد حكومتي بر مبناي اسلام بود؛ چيزي كه به ذهن مسلمان ها و غير مسلمان ها خطور نمي كرد، و خواب خوشي بود كه هرگز آن را با خود تصور نمي كردند و نمي ديدند. امام ـ رحمه الله ـ در حد يك معجزه، به اين خيال افسانه آميز لباس واقعيت پوشاند.
كار ششم وي ايجاد نهضت اسلام در عالم بود. قبل از انقلاب اسلامي، در بسياري از كشور ها و از جمله كشور هاي اسلامي، گروه ها و جوان ها و ناراضي ها و آزادي طلب ها، با ايدئولوژي هاي چپ وارد ميدان مي شدند اما بعد از انقلاب اسلامي، پايه و مبناي حركت ها و نهضت هاي آزادي بخش، اسلام شد. امروز در هر نقطه اي از دنياي وسيع اسلام كه جمعيت با گروهي به انگيزه ي آزادي خواهي و ضديت با استكبار حركت مي كنند، مبنا و قاعده ي كار و اميد و ركنشان، تفكر اسلامي است.
هفتمين كار بزرگ او، نگرشي جديد در فقه شيعه بود. فقاهت ما پايه هاي بسيار مستحكمي داشته و دارد. فقاهت شيعه، يكي از محكمترين فقاهت ها و متكي به قواعد و اصول و مباني بسيار مستحكمي است. امام عزيزمان اين فقه مستحكم را در گستره يي وسيع و با نگرشي جهاني و حكومتي مورد توجه قرار داد و ابعادي از فقه را براي ما روشن كرد كه قبل از آن روشن نبود.
كار هشتم او، ابطال باور هاي غلط در باب اخلاق فردي حكام بود، در دنيا پذيرفته شده است كه كساني كه در راس اجتماعات قرار مي گيرند، اخلاق فردي خاصي داشته باشند! تكبر ورزيدن برخوردار بودن از زندگي راحت و مسرفانه، تجمل گرايي، خودرايي و خود خواهي و امثال اين ها، چيز هايي است كه مردم دنيا قبول كردند كه كساني كه در راس حكومت ها قرار مي گيرند، اين اخلاق را داشته باشند.
امام ما اين باور غلط را عوض كرد و نشان داد كه رهبر محبوب و معشوق يك ملت و ديگر مسلمانان عالم، مي تواند زندگي زاهدانه يي داشته باشد و به جاي كاخ هاي مجلل، در يك حسينيه از ديدار كنندگان پذيرايي كند و با لباس و زبان و اخلاق انبيا با مردم برخورد كند.
اگر دل هاي حكام و زمامداران به نور معرفت و حقيقت روشن شده باشد، تجمل و تشريفات و اسراف و برخورداري هاي زياد و خود رايي و تكبر و استكبار، جزو لوازم حتمي زمامداري آنها محسوب نمي شود. از معجزات بزرگ آن بزرگوار اين بود كه هم در زندگي خود و هم در آن دستگاهي كه به وجود آورده بود، نور معرفت و حقيقت تجلي يافته بود.
كار نهم او، احياي روحيه ي غرور و خودباوري در ملت ايران بود. برادران عزيز! حكومت هاي استبدادي و فردي، سال هاي متمادي ملت ما را به صورت ملتي ضعيف و مستضعف و توسري خور در آورده بودند: ملتي كه از استعداد جوشان و خصلت هاي جمعي فوق العاده ممتاز برخوردار است و در طول تاريخ بعد از اسلام، اين همه افتخارات علمي و سياسي دارد.
امروز ملت ما از دست به دست هم دادن و توطئه ي مشترك شرق و غرب و ارتجاع نمي ترسند و احساس ضعف هم نمي كنند. جوان هاي ما احساس مي كنند كه خودشان مي توانند كشورشان را بسازند. مردم ما احساس مي كنند كه قدرت و توان آن را دارند كه در مقابل تحميل ها و زورگويي هاي شرق و غرب بايستد. اين روح عزت و خود باوري و غرور ملي و افتخارات حقيقي و اصيل را امام ـ رحمه الله ـ در ملت ما زنده كرد.
و بالاخره دهمين كار بزرگ او، اثبات اين نكته بود كه «نه شرقي و نه غربي»، يك اصل عملي و ممكن است. ديگران خيال مي كردند كه يا بايد به شرق متكي بود و يا به غرب، يا بايد نان اين قدرت را خورد و ستايشش كرد و يا آن قدرت را! فكر نمي كردند كه يك ملت بتواند هم به شرق و هم به غرب «نه» بگويد و بايستد و بماند و خود را روز به روز ريشه دارتر كند؛ اما امام ـ رحمه الله ـ اين نكته را ثابت كرد.
من ده محور از كار هاي بزرگ امام ـ رحمه الله ـ را بر شمردم: اما اگر بنشينيم فكر كنيم، كارهاي بزرگ را در پرونده ي منور اين مرد الهي چندين برابر خواهيم يافت.[1]

[1]. حديث ولايت ـ ج1ـ ص 311 الي 316.
بيانات مقام معظم رهبري- ويژه نامه روزنامه رسالت به مناسبت دهه فجر، بهمن 1381
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :